Velo
 

Lidmaatschap

Opzeggen

Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient u de volgende spelregels in acht te nemen:

 

  • Het lidmaatschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd. Elk seizoen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus van het jaar tot 31 juli van het jaar daarop.
  • Contributie is verschuldigd voor het hele verenigingsjaar.
  • Volgens het huishoudelijk reglement moet het opzeggen van het lidmaatschap gebeuren uiterlijk drie maanden voor afloop van het verenigingsjaar.
  • Opzegging moet dus gebeuren vóór 1 mei voor het komende seizoen.
  • Opzegging moet schriftelijk of per email worden opgegeven aan de ledenadministratie.
  • Opzeggen van het lidmaatschap bij trainers of leden van commissies is dus zeer beslist niet mogelijk!

 

Onder schriftelijk bericht wordt hier verstaan een e-mailbericht naar de ledenadministratie: ledenadministratie@velo-badminton.nl

 

Of een brief naar de ledenadministratie; adres:

VELO Badminton
Ledenadministratie
p/a Lange Wateringkade 33a
2295 RN Kwintsheul

LID WORDEN

Spreekt VELO Badminton je aan?
Je kunt het hele jaar door lid worden!