Velo
 

Lidmaatschap

Contributie

De leeftijdsafhankelijke basiscontributie voor het seizoen 2023-2024 (met als peildatum is 1-8-2023) is als volgt:

 

Senioren (vanaf 18 jr.) € 250,- dinsdag en donderdagochtend € 220,-

Jeugd tot en met 17 jaar € 220,-

 

Trainingsbijdrage

Deze is afhankelijk van het aantal trainingsdagen per week.
3 trainingsdagen per week: € 360,-
2 trainingsdagen per week: € 240,-
1 trainingsdagen per week: € 120,-

 

Competitiebijdrage

De bijdrage ten aanzien van de bonds- / regiocompetitie is als volgt:

Bondscompetitie:                     € 145,-

Bondscompetitie jeugd veren: € 75,-

Bondscompetitie jeugd nylon: € 50,-

 

Betaling

De contributie dient te worden overgemaakt op banknummer NL29 INGB 000.133.4315, t.n.v. Badmintonclub VELO, te Wateringen.

 

De leden worden verzocht de contributie zo spoedig mogelijk te voldoen, uiterlijk binnen een maand na toezending. Indien gewenst, kan een verzoek tot gespreide betaling worden ingediend bij de penningmeester.

 

Voor de administratie wordt verzocht het factuurnummer en de lidcode-nummer te vermelden.

LID WORDEN

Spreekt VELO Badminton je aan?
Je kunt het hele jaar door lid worden!