Velo
 

Vrijwilligers

Vrijwilligers

Het oude sportseizoen is afgesloten en het nieuwe staat bijna op het punt van beginnen. Ieder jaar na afloop van een seizoen, zijn er vrijwilligers die te kennen geven te willen stoppen. Vaak hebben ze hun taak al meerdere jaren met veel plezier verricht, maar komt er een moment dat hun kinderen aangeven wat anders te gaan doen en haken ook de ouder af.

Het is voor de verschillende sportafdelingen dan weer een enorme uitdaging om de ontstane vacatures in te vullen. VELO-Voetbal heeft het afgelopen jaar beleid ontwikkeld om leden, maar ook ouders van jeugdleden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om een taak binnen de vereniging op zich te nemen. VELO-Handbal heeft dit initiatief overgenomen. Tijdens de komende algemene ledenvergadering zal daar meer over verteld gaan worden. Ook andere afdelingen volgen en beraden zich over de wijze waarop de betrokkenheid van de leden met de vereniging vergroot kan worden.
Een vereniging kan haar organisatie nu eenmaal niet alleen laten draaien op het ontvangen van de contributies. Het is van essentieel belang dat door leden en ouders van jeugdleden ook een bijdrage wordt geleverd aan de organisatie. Deze bijdrage kan bestaan uit het fluiten van wedstrijden, leider of trainer zijn van een jeugdteam, meedraaien met bardiensten in onze kantine of het organiseren van een jeugdtoernooi. De afdelingen geven ook aan dat ze ondersteuning zoeken op het vlak van de communicatie. Voorbeelden zijn het onderhouden van de website, het schrijven van stukjes voor het VELO-Nieuws en de website. In alle gevallen levert de vereniging ondersteuning om deze taken goed te vervullen. Menigeen zal dan merken dat deze ondersteuning, vaak in de vorm van scholing, als plezierig en bruikbaar wordt ervaren.
Ook verenigingsbreed dienen zich vacatures aan. We zoeken bijvoorbeeld al enige tijd naar iemand die wil notuleren bij de vergadering van VELO-OMNI. Bovendien gaan we op zoek naar vervanging van bestuursleden. Deze bestuursleden hebben meerdere jaren hun verantwoordelijkheid genomen, maar nu zit hun termijn er statutair op. Hun inzet voor VELO blijft gelukkig behouden.
Kortom, mocht u bereid zijn om een taak op u te nemen, schroom niet om het kenbaar te maken. Omgekeerd, mocht u benaderd worden, dan hopen we op een positieve reactie. We zijn er van overtuigd dat u een fijne periode tegemoet gaat, veel mensen leert kennen en de voldoening zal smaken om een bijdrage te leveren aan onze mooie vereniging.
Gerard van Meurs
voorzitter.omni@velo.nl LID WORDEN

Spreekt VELO Badminton je aan?
Je kunt het hele jaar door lid worden!