Velo
 

Uitnodiging voor alle seniorleden en ouders van jeugdleden voor de algemene leden vergadering van maandag 12 september 2016, aanvang 19.30 uur

Uitnodiging voor alle seniorleden en ouders van jeugdleden voor de algemene leden vergadering van maandag 12 september 2016, aanvang 19.30 uur

De vergadering wordt gehouden in de Velo-kantine in de ruimte van de lage bar. 

De koffie staat klaar.

 

Agenda:

1. Opening
2. Notulen van de afgelopen A.L.V.
3. Jaarverslag secretaris 2015-2016
4. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken
5. Verslag kascommissie
6. Vaststelling van de contributies
7. Vaststelling van de begroting
8. Voorziening in vacatures
9. Commissieverslagen
10. Voorstellen leden en ingekomen stukken
11. Bestuursvoorstellen:
Aanpassing van het nieuwe huishoudelijk reglement met vaststelling aannamebeleid.
12. Bestuursverkiezing:
Reglementair aftredend is Erik v.d. Burg. Erik stelt zich herkiesbaar
13. Verkiezing kascommissie
14. Rondvraag en sluiting.

De commissieverslagen en overige stukken zijn te verkrijgen bij het secretariaat@velo-badminton.nl.

Bestuur VELO Badminton
Secretariaat: Thea Suijkerland (293593)LID WORDEN

Spreekt VELO Badminton je aan?
Je kunt het hele jaar door lid worden!