Velo
 

Geen badminton(activiteiten) op VELO tot 20 mei 2020

Geen badminton(activiteiten) op VELO tot 20 mei 2020

Op dinsdag 21 april jl. heeft premier Rutte via de televisie aangegeven dat de Nederlandse regering besloten heeft de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus te verlengen tot woensdag 20 mei.

Hoewel de lagere schoolkinderen en de oudere jeugd tot en met 18 jaar vanaf 29 april in de buitenlucht mogen sporten (onder begeleiding en met inachtneming van de hygiëne maatregelen van het RIVM), vallen badminton (en andere binnensporten) helaas niet onder deze nieuwe regeling.

Dit betekent dat de VELO sporthal en de kantine tenminste tot woensdag 20 mei gesloten zijn en daarmee dus alle activiteiten van VELO Badminton komen te vervallen.

Voor de jeugdleden komt waarschijnlijk de mogelijkheid dat, als ze dat zouden willen, ze kunnen aansluiten bij de buitensportende / trainende jeugd op VELO, onder de begeleiding van de betreffende sportafdeling. Als daar meer over bekend is zullen we dit aan de (ouders van de) jeugdleden laten weten.

Daarnaast zijn alle competities gestopt. Inmiddels hebben de organiserende bonden (Badminton Nederland en de RCZ (Recreanten Competitie Zuid-Holland)) ons laten weten dat de wedstrijden voor de jeugdcompetities, de opstapcompetities, en de recreantencompetities NIET verder gespeeld kunnen worden.

Dat geldt ook voor toernooien, zodat het jaarlijkse VELO bedrijventoernooi in mei ook geen doorgang vindt. Ook alle andere clubactiviteiten (zoals trainingen, vrij spelen en vergaderingen van commissies en bestuur) zijn nog steeds niet toegestaan.

Het NOC/NSF heeft een website met veel gestelde vragen over het coronavirus en sport.

Mocht het over een kleine maand weer toegestaan worden om op het VELO-complex te badmintonnen, dan zal het bestuur proberen te regelen dat we nog enige weken langer dan gebruikelijk kunnen door spelen.

Met alle leden hopen we dat in de komende periode de maatregelen t.b.v. coronacrisis verder versoepeld zullen worden. Als actieve beoefenaars van de badmintonsport missen we de trainingen, het vrij spelen, en de gezelligheid met elkaar. Maar vooralsnog, houd je aan de regels van de regering en het RIVM, blijf zo gezond mogelijk en houd 1,5 meter afstand als je elkaar tegenkomt.

Zodra er meer informatie bekend is, wordt dit aan de VELO Badmintonleden en de andere betrokkenen bekend gemaakt.LID WORDEN

Spreekt VELO Badminton je aan?
Je kunt het hele jaar door lid worden!